PROPERTY
MANAGEMENT

Spoločnosť RIVERS REAL ESTATE sa venuje sprostredkovaniu predaja a prenájmu nehnuteľností v prémiových lokalitách, z čoho prirodzene vyplynula požiadavka klientov na komplexnú starostlivosť o ich nehnuteľnosti. V rámci našich služieb, vám dokážeme ponúknuť okrem samotného spracovania prenájmu vašej nehnuteľnosti a vyhľadania vhodného klienta aj balík služieb v podobe PROPERTY MANAGEMENTU, ktorý vás odbremení od akejkoľvek starosti o nehnuteľnosť. Šetríme tak váš čas a peniaze.

PROPERTY MANAGEMENT VYKONÁVAME na viacerých úrovniach:

Administratívna podpora

 • Podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie v mene majiteľa nehnuteľnosti na základe plnomocenstva.
 • Aktívna komunikácia s nájomníkmi.
 • Úschova a ochrana dokumentácie a úschova kľúčov k nehnuteľnosti.
 • Asistencia pri tvorbe poistnej zmluvy.
 • Komunikácia so správcovskou organizáciou a s dodávateľmi energií ohľadne vyúčtovaní.
 • Pravidelný a podrobný reporting majiteľovi nehnuteľnosti.

Finančný servis

 • Výber nájomného a súvisiacich poplatkov, dodržiavanie záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv.
 • Evidencia výdavkov na údržbu, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti.
 • Príprava dokumentov a registrácia na príslušnom daňovom úrade.

Operatívny a technický manažment

 • Asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi, a jeho preberaní po skončení doby nájmu – doložené príslušnými protokolmi.
 • Pravidelné inšpekcie nehnuteľností počas doby nájmu.
 • Zabezpečenie opráv a rekonštrukcií po dohode s majiteľom nehnuteľnosti.
 • Organizovanie opráv zariadení, zvládnutie havarijných situácií.
 • Zabezpečenie upratovacieho servisu po ukončení nájmu, zabezpečenie odstránenia prípadných závad.

Ak patríte medzi majiteľov nehnuteľnosti na Slovensku, ale žijúcich v zahraničí, ste časovo vyťažení, alebo chcete mať o svoju investíciu postarané na 100%, neváhajte nás kontaktovať. RIVERS, s. r. o., Mudroňova 6, 811 01 Bratislava, tel.: +421 914 11 22 44, e-mail: office@rivers.sk, www.rivers.sk